Valná hromada 2014

Program

1. Zahájení.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
3. Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu za rok 2013 a 1–8 měsíc období roku 2014.
4. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2013.
5. Volba správní rady pro volební období 2014-2018.
6. Seznámení s návrhem stanov vzhledem k novému občanskému zákoníku a hlasování o jejich platnosti.
7. Plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2015.
8. Diskuse.
9. Schválení návrhu usnesení.
10. Závěr.
 

Zápis z tét Valné hromady ve formátu PDF ke stažení zde

Výroční zpráva 2013 ve formátu PDF ke stažení zde

Stanovy Ostravské organizace vozíčkářů, spolek ve formátu PDF ke stažení zde