Přihláška ke členství

  • Ostravská organizace vozíčkářů (zkráceně OOV) byla založena jako dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu s hlavní činností „pomoc vozíčkářům“. V praxi OOV sdružuje tělesně těžce postižené spoluobčany, pohybující se s pomocí invalidních vozíků - vozíčkáře - a jejich chodící přátele, kamarády a sympatizanty. Své služby však nabízí a poskytuje všem tělesně těžce postiženým ostravského regionu a přilehlých oblastí.
  • Zakladatelem OOV je Ministerstvo vnitra ČR.
  • Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby.
  • Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada jeho členů. Výkonným orgánem sdružení je Správní rada (SR), v jejímž čele stojí předseda. Předsednictvo SR tvoří předseda SR, místopředseda SR a hospodář sdružení. Kontrolním orgánem sdružení je tříčlenná Revizní komise.
  • Sdružení působí na celém území ČR.

Přihláška za člena Ostravské organizace vozíčkářů, o.s.:

Přihláška za člena občanského sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, spolek

Členem se může stát osoba starší 15-ti let, členský příspěvek 100,-/rok (horní hranice neomezena,možno uhradit bankovním převodem na účet Fiobanka 2501107729 /2010) platí se zkraje roku
Jméno a příjmení, titul: Rodné číslo
Adresa (Ulice, číslo popisné, PSČ, město)
Telefon, fax:
E-mail
WWW adresa
Žadatel o členství je (vhodné zakřížkujte) : postižená osoba - rodič postiženého dítěte - sympatizující osoba
Stupeň postižení žadatele nebo dítěte: TP - ZTP - ZTP/P (vozíčkář )
Zaměstnání:
Druh postižení: (DMO, amput., poranění páteře, mentální, apod.)
Žádám o přijetí za řádného člena (datum, podpis) Přijat dne:
Průkaz č.

Vyplněné údaje budou sloužit pro vnitřní potřebu OOV. 

Přihlášku zašlete na adresu: Ostravská organizace vozíčkářů, Horymírova 121, 700 30  Ostrava – Zábřeh

email: oov@seznam.cz

 

Přihlášku ve formátu WinWORD (*.doc 62,5kB) stáhněte zde. Máte - li na svém PC program WinWORD instalován, pravděpodobně kliknutí na tento odkaz způsobí spuštění tohoto programu a nebude zobrazen dialog pro stahování souboru. Dialog pro uložení souboru v tom případě vyvoláte stiskem klávesy F12 (testováno na IE 4.0).