OOV - proč?

Člověk není poražen, dokud to sám nepřipustí; nejsou beznadějné situace, jsou pouze lidé bez naděje

Zanechme svůj otisk!

 • OOV je dobrovolným a nezávislým občanským sdružením, jehož hlavním cílem je prosazování nezávislých forem života zdravotně handicapovaných občanů
 • OOV sdružuje tělesně těžce postižené spoluobčany, pohybující se s pomocí invalidních vozíků - vozíčkáře a jejich „zdravé“ přátele, kamarády a sympatizanty, žijící v Ostravském regionu a jeho okolí
 • OOV chce pomoci tělesně těžce postiženým spoluobčanům při jejich integraci do společnosti. Chce pomáhat vytvářet společenské klima a podmínky pro to, aby prožili svůj život smysluplně, aby zde pro tuto společnost i oni mohli zanechat svůj otisk

Handicapovaní lidé jsou spoluobčany míst, ve kterých žijí

 • Jen v okresním městě Ostrava je zaevidováno okolo 2000 zdravotně těžce postižených spoluobčanů. Jsou mezi nimi mladí i staří - děvčata, chlapci, ženy, muži. Nemalé procento z nich tvoří vozíčkáři. Občas jsou vídáni, jak přes svůj handicap zdolávají nejednu z překážek, které jim život staví do cesty. A nejsou to jen ty architektonické, nýbrž i složité sociální a mezilidské.
 • Dokážou hodně sami, ale většina z nich se bez fungování principu solidárnosti celé společnosti neobejde. Setkají-li se však s pochopením - pak se i aktivně věnují specifickým druhům sportu, kultuře, práci.
 • Ostrava se již několik let snaží o transformaci z města uhlí a ocele na severomoravskou metropoli všestranných příležitostí pro všechny své občany. Svou roli při budování občanské společnosti hledají stejně tak i ostatní severomoravská města a vesnice. Přejeme si, aby i tělesně těžce handicapovaní při tom nestáli stranou a mohli se také svou měrou aktivně zapojit, anebo to celé alespoň zblízka s radostí sledovat a fandit tomu.

Hlavní cíle a úkoly

 • vybudovat a provozovat alternativní dopravní službu pro tělesně těžce postižené osoby, zejména vozíčkáře
 • podporovat nezávislý způsob života handicapovaných občanů
 • organizovat klubovou činnost, společenské, kulturní a sportovní akce pro handicapované občany
 • organizovat rekondiční a rehabilitační pobyty pro handicapované občany
 • poskytovat poradenství při odstraňování architektonických bariér
 • poskytovat sociálně-právní poradenství a ochranu handicapovaným občanům
 • poskytovat poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • vyvíjet informační činnost navenek