pro koho?

Pro zdravotně těžce postižené, nevlastnící motorové vozidlo, protože přes finanční příspěvky úřadů je pro ně stále finančně nedostupné, anebo sami vůz nemohou používat a pro ty zdravotně postižené, vlastnící upravené osobní vozidlo, kterým však proměnlivý zdravotní stav, klimatické podmínky, oprava vozidla, anebo jiné důvody neumožňují vlastní vozidlo použít.

Pro všechny držitele průkazu ZTP/P, přednost mají osoby na invalidním vozíku. Rovněž pro ty občany, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby, či jinak.

čím?

Variabilním upraveným užitkovým automobilem s odnímatelnými sedadly, hydraulickou plošinou a aretačními prvky pro ukotvení a přepravu vozíků s max. pěti vozíčkáři.

kým?

Řidičem - asistentem ve vozidle. Zázemí: dispečer a vedoucí střediska. Část personálu je z řad tělesně handicapovaných osob.

jak?

"Od domu k domu". Obsluhou vozidla je klientovi poskytnuta i malá výpomoc při překonávání architektonických bariér před nástupem a po výstupu z vozidla.

kam?

Za prací, vzděláním, na instituce, do zdravotnických zařízení, k vlakovým spojům, za kulturou, sportem, na společenská setkání, či za jinými aktivitami v rámci Ostravy i mimo ni.

rozsah?

Záměr: od ranních do pozdních večerních hodin, omezeně i o víkendech a svátcích. Skutečný rozsahu služeb závisí na finančních možnostech (2 řidiči ve 2 směnách,...). Prozatím dopravujeme v denní 8 hodinové směně výjimečnými s přesčasy pro mimořádné odpolední, noční a víkendové jízdy.

za kolik?

Dvojí ceny dle charakteru jízdy: V Ostravě za paušální cenu s odpoledními a večerními příplatky, jízdy mimo Ostravu s taxou za kilometr.