Začátek roku 2020 respektive první dva měsíce byly poměrně v klidovém režimu, protože v zimních měsících je vždy menší poptávka na přepravu. V březnu 2020 jsme prožívali nástup pandemie koronaviru, kdy se dopravní služba Aldio téměř zastavila. Klienti odvolávali nasmlouvané přepravy a najednou bylo všechno jinak. Rozpočet výdajů a příjmů na rok 2020 se stal zcela nereálný. Tržby za březen činily 5 330 Kč, v dubnu 3 140 Kč. Celkem za rok 2020 jsme na tržbách získali 132 237 kč. Některé výdajové položky nebyly vyčerpány (např. PHM, telefonní služby aj). Bohužel nedočerpání se promítlo i ve mzdě a odvodech řidiče Aldia, který v listopadu byl testován na C-19 s pozitivním nálezem a nastoupil do karantény. Po tuto dobu jezdil externí řidič, protože máme maximální zájem nepřerušit dopravu, zvláště pro klienty na invalidních vozících, pro něž je auto speciálně upraveno.
 

fešák ALDIO.

Dispečink byl každodenně funkční a všechny požadavky byly realizovány. Mnozí klienti dávali najevo své obavy z nákazy, proto oceňovali přepravu ALDIO a nemuseli použít hromadnou dopravu. V průběhu měsíců, kdy nastaly restrikce z důvodu masivního rozšíření kovidu, jsme vozidlo téměř denně dezinfikovali a řidič byl poučen o neustálé potřebě dodržovat všechna hygienická nařízení. Pro příští rok zvažujeme instalaci přepážky mezi předními sedačkami a zadním prostorem, kde jsou umístěni klienti na vozících. Ještě pár údajů za rok 2020: ujeli jsme celkem 35 157 km, přepravili jsme 1 035 osob. Vzpomínáme na uplynulá léta, kdy jsme převezli více než 2 500 osob, získali více než 300 tisíc korun jízdného a ujeli téměř 60 tisíc kilometrů. To jsou suchá čísla, za nimi však vidíme jízdy po celé republice, hromadné zájezdy, účast na Colours of Ostrava a na mezinárodním turnaji sportovců a tak bychom mohli pokračovat.

Není to problém jen náš, ale na nás je, abychom dělali, k čemu jsme určeni a věřili, že se situace zlepší a bude líp.

V měsíci březnu 2021 jsme upravili  interiér vozidla FORD TRANZIT, který je speciálně upraven na přepravu zdravotně postižených osob. Vzhledem k probíhající pandemii jsme dokončili instalaci přepážky ve vozidle včetně posuvného okénka. Tím se zamezilo osobnímu kontaktu  mezi řidičem a klienty. Všichni se těšíme na dobu, kdy tato opatření ztratí na účinnosti.