Závěrečná zpráva o projektu ALDIO – alternativní doprava imobilních osob za rok 2017.  Přeprava pro zdravotně postižené v roce 2017 pokračovala stejně, jako v uplynulých letech. Ujeli jsme 53 998 km, přepravili  1 872 platících klientů a na tržbách získali 260 702,- kč.  Zaznamenali jsme 21 pracovních dnů, kdy bylo vozidlo odstaveno v servisu pro poruchu. Za provedené opravy jsme uhradili téměř 89 tisíc korun. Při náhlých problémech jsme nuceni z důvodu bezpečnosti vozidlo okamžitě odstavit, což mnozí klienti kvitují negativně a to hlavně v situaci, kdy jsou několik  týdnů či měsíců objednáni na speciální zákrok  ve zdravotnických zařízeních a nastává problém, jak se dostavit včas v uvedený den a hodinu. Nemáme druhé vozidlo, tak se pokoušíme zajistit vozidlo povětšinou až z Frýdku-Místku, kde jsme byli vždy úspěšní. V současné době však  toto vozidlo již v uvedeném městě skončilo s přepravou pro handicapované občany. Ceník č.13, který platí  od 1.4.2014 zůstává i nadále v platnosti. Zatím se nám daří potřebný finanční obnos na celoroční výdaje zajistit. Nemění se ani pracovní doba řidiče Aldia a provozní doba dispečinku. V případech nouze a tím i nutnosti vyjet s vozidlem ve svátky nebo dnech pracovního klidu, učiníme tak vždy. Protože tyto jízdy jsou finančně náročnější, nebývají zneužívány na jízdy, které je možné uskutečnit ve všední dny. I v uplynulém roce jsme byli aktivními účastníky přepravy na Colours of Ostrava a dvou mezinárodních utkání handicapovaných sportovců (stolní tenis, bocca),  které jsme odváželi z letiště Vídeň, Krakow a Katowice a po několika dnech zpět na letiště.
 

Nový fešák ALDIO.

Vyslovujeme díky Magistrátu Ostrava – odboru dopravy, odboru sociálnímu – podpora osob s handicapem a z odvodů z loterií a jiných podobných her, dále pak městskému obvodu Ostrava-Poruba,  Mor. Ostrava a Přívoz, Sl. Ostrava nás podpořila finančním darem, nejmenované fyzická osoba rovněž, i OVAK Ostrava na nás nezapomněl s finančním obnosem. Nadace Agrofert nám uhradila speciální zimní pneumatiky. Nadace rozvoje zdraví pokračovala v pětiletém finančním příspěvku na nákup PHM. Do roku 2018 jsme vstoupili s úmyslem, pokračovat nadále beze změny. Nemáme v úmyslu měnit zaužívanou službu pro seniory nebo zdravotně postižené, protože systém objednávek a realizace je oboustranně plně funkční. Budeme se snažit zajistit potřebný finanční obnos formou žádostí a oslovování nadací, z nichž některé jsou nově zřízeny a nabízí finanční pomoc při návratu handicapovaných občanů do běžného života. Máme zato, že malým dílem k tomu přispíváme i my. Za Adlio Báňová Marie.