Závěrečná zpráva o projektu ALDIO – alternativní doprava imobilních osob za rok 2018: Rok 2018 byl mimořádně neúspěšný. Již v měsíci lednu jsme uhradili první fakturu za opravu a dalších 11 v průběhu roku v celkové výši 143 tisíc korun. Plánovaný objem finančních prostředků na opravy byl tak překročen o 43 %. Z důvodu oprav bylo zmeškáno 44 pracovních dnů, což se logicky projevilo ve snížení tržeb, ale hlavně jsme ztratili důvěru našich klientů, kteří se nemohli spolehnout, že v dohodnutý termín opravdu jízdu uskutečníme. Situace se vyhrotila ve vánoční svátky, kdy jsme měli plánovaných 9 jízd a 23.12.2018 bylo vozidlo odtahovou službou odstaveno do servisu. Díky vstřícnosti kolegů, kteří mají podobně vybaveno vozidlo, jsme všechny jízdy realizovali. V následujícím roce 2019 požádáme o nové vozidlo prostřednictvím Nadace Konto bariéry.

V roce 2018 jsme ujeli celkem 49 834 km, přepravili 1 675 klientů a na tržbách jsme utržili 208 610,- kč. Díky vybavenosti vozidla a jeho kapacitě jsme součástí Colours of Ostava a mezinárodního turnaje ve stolním tenise, na který přivážíme hendikepované sportovce z celého světa, kteří přiletí na letiště Katowice, Krakow nebo do Rakouska. Tyto dálkové jízdy naštěstí absolvujeme bez poruchy a získáme slušnou částku do tržeb.

Koncem roku byl kmenový řidič Radek uvolněn jako místostarosta v jeho rodné obci. Po 14 letech spolupráce jsme se s ním loučili těžce, ale jeho nástupce Honza nám ho plně nahradil.

Ceník č. 13, který je platný od dubna 2014 se nemění. Také personální obsazení zůstává ve stejném složení, tj. vedoucí projektu – dispečer a kmenový řidič. V době, kdy bude čerpat řádnou dovolenou, máme zajištěnou náhradu externím řidičem.
Uděláme vše pro to, aby v roce 2019 bylo uvedeno do plného provozu nové vozidlo, včetně úprav, které si vyžádají náklady, které nejsou součástí plánovaných výdajů. Tyto finanční prostředky budeme žádat u nadřízeného orgánu a věříme, že se nám to podaří.

 

Nový fešák ALDIO.

Každoročně podáváme žádosti o dotační finanční příspěvky a nebylo tomu jinak ani v roce 2018. V této souvislosti chceme poděkovat Magistrátu města Ostravy a to odboru dopravy a sociálnímu odboru, kteří nám poskytují největší finanční podporu, dále pak městským obvodům Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, a Ostrava -Poruba. Za reklamu na vozidle jsme utržili 15 000,- kč, z Nadace rozvoje zdraví jsme získali 50 tisíc na nákup PHM, Nadace ČEZ nás podpořila významnou částkou a Ostravské vodárny a kanalizace přispěla finančním darem. Nabídli jsme k odprodeji nepoužitou zadní řadu sedaček a získali jsme finanční obnos, který jsme potřebovali k úhradě opakovaných oprav.

Závěrem lze říci, že rok 2018 byl těžký, ale už je za námi. Díváme se do budoucna s důvěrou, že s novým autem získáme zpět svou dobrou pověst a to ostatní už zvládneme.