ALDIO  ceník jízdného č.13

 

Alternativní doprava imobilních osob občanského sdružení  Ostravská Organizace Vozíčkářů

Přepravní službu ALDIO mohou používat všichni držitelé průkazu ZTP/P, těžce pohybově postižení držitelé průkazů ZTP a osoby, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje krátkodobě nebo dlouhodobě používat běžné prostředky hromadné dopravy a prokáží se o tom potvrzením od lékaře.

1. Individuální přeprava

V pracovních dnech:

1 doprovod pro občana s průkazem ZTP/ P zdarma

â v rámci hranic města Ostravy (není totožná s hranicemi MHD)

od 6:30 do 15:00 hodin                      60,- Kč / osobu    - jízdenka pro jednotlivou jízdu pro zákazníka bez příspěvku

od 6:30 do 15:00 hodin                      90,- Kč / osobu*   - jízdenka pro jednotlivou jízdu pro zákazníka s příspěvkem

od 6:30 do 15:00 hodin                     120,- Kč / osobu    - jízdenka za dvě jízdy pro zákazníka bez příspěvku

â v rámci hranic města Ostravy (není totožná s hranicemi MHD)

po 15:00 hodině do 6:30 hodin       10,- Kč / km             - počítá se cesta vozidla tam a zpět

                                                               + 20,- Kč                    - za každou započatou 1/4 hodinu čekací
                                                                                                     doby až do skončení přepravy (vystaven příjmový pokladní doklad)

â mimo hranice města Ostravy

                                                                 90,- Kč / osobu     - nástup do vozidla

                                                             + 10,- Kč / km             - počítají se km mimo město, a to cesta vozidla tam a zpět

                                                             + 20,- Kč                      - za první hodinu čekací doby

                                                             + 20,- Kč                      - za každou další započatou 1/4 hodinu čekací
                                                                                                     doby až do skončení přepravy (vystaven příjmový pokladní doklad)

Ve dnech pracovního volna a o svátcích:

mimořádná doprava                             17,- Kč / km              - počítá se cesta vozidla tam a zpět

                                                             + 20,- Kč                      - za první hodinu čekací doby

                                                             + 20,- Kč                      - za každou další započatou 1/4 hodinu čekací
                                                                                                     doby až do skončení přepravy (vystaven příjmový pokladní doklad)

                                                        

2. Pro organizace sdružující ZP osoby, nebo hromadná přeprava osob s průkazy ZTP/P a ZTP

                                                                 20,- Kč / km             - počítá se cesta vozidla tam a zpět

                                                             + 20,- Kč                      - za každou další započatou 1/4 hodinu čekací
                                                                                                     doby až do skončení přepravy

3. Další ujednání

·       Každý klient či organizace, který si dopravu objedná a bez omluvy a řádného odvolání ji nevyužije, je povinen uhradit náklady zbytečné jízdy, smluvní pokutu, která činí 500,- Kč.

·       Za řádně odvolanou objednávku lze u dlouhodobých přeprav a přeprav pro organizace nebo hromadné přepravy považovat zrušení minimálně jeden pracovní den před objednanou přepravou a u ostatních individuálních přeprav alespoň dvě hodiny před sjednaným termínem přepravy.

·      Stanoviště vozidla - Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh

·       Další ustanovení se řídí platným Přepravním řádem a Manuálem o službách OOV.

 ·       * S příspěvkem - tj. na zakoupení motorového vozidla

 

Ceník číslo 13  je platný od 1.4.2014 na dobu neurčitou.

                                                                                                                                 Správní rada OOV

Vážení přátelé a uživatelé dopravní služby ALDIO

v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách se správní rada rozhodla upravit ceny jízdného naší přepravy. Při úpravě ceníku jsme přihlíželi k hledisku rentability dopravy a míry sociální snesitelnosti pro naše zákazníky a klienty.

Určitě nebudou všichni s úpravou cen souhlasit a možná budete ve většině, jednoduše jestli bude tato doprava existovat rozhodnete právě Vy a Váš zájem o tuto službu.

Tomáš Dvořák
předseda správní rady