Videokazety k zapůjčení

Pro všechny zájemce z řad členů OOV, kteří se chtějí dozvědět něco více o životě vozíčkářů, jsou k dispozici na dispečinku OOV k zapůjčení zdarma tyto instruktážní videokazety:

 1. Rady pro všední den 

Technika pro život 8 - Tato instruktážní videokazeta je určena především soběstačným vozíčkářů, kterým jejich fyzické schopnosti umožňují samostatně zvyšovat svou fyzickou kondici. Jsou to tedy cviky bez asistenta. 

Celá série cvičení se skládá z několika částí:
 1. Cvičení na lůžku
 2. Cvičení  na vozíku
 3. Kondiční cvičení na žíněnce
 4. Cvičení  s využitím gymnastického míče
 5. Cvičení u žebřin
 6. Vertikalizace a chůze v ortézách

 

 1. Rady pro nejbližší

Technika pro život 6 - Formy a prostředky autorehabilitace a léčebné rehabilitace v domácím prostředí člověka s míšní lézí

 1. Rady pro nejbližší II

Technika pro život 9 - Tato instruktážní videokazeta je určena především méně soběstačným vozíčkářů, kterým jejich fyzické schopnosti neumožňují samostatně zvyšovat svou fyzickou kondici. Jsou to tedy cviky s úplnou asistencí. 

 1. Na vozíku život nekončí

Tato instruktážní videokazeta hovoří o zásadách každodenní péče o zdraví člověka  s trvalými následky po poranění míchy

 1. Čára přes život

Chceš si užít? Proč ne, život je přece fajn, když můžeš dělat, co tě baví. Ale pozor, dá to pořádně zabrat, než to zvládneš a i pak trochu riskuješ....

 1. Vteřiny poté

Spinální jednotka - koncepce včasné rehabilitačná péče o člověka s míšní lézí

 1. DOBRÉ SLOVO V PRAVÝ ČAS aneb umění komunikace

Zásady komunikace se člověkem se zdravotním postižením

 1. Nechtěl jsem se držet máminých sukní

I s posžením mohu být úspěšný v zaměstnání

 1. ŽIVOT NA KOLECH

Pozitivně myslícím sportovcem před i po těžkém úraze

 1. POZOR hodný pes! aneb Co je to canisterapie?

Pes -přítel člověka i pomocník pro mentálně i tělesně postižené

 1. SKOKANI

Jeden obyčejný letní den a jeden obyčejný skok do vody ...

 1. MUŽ S ČÍSLEM 1

Život nás překvapí ve chvíli kdy to nejméně čekáme

 1. Můj život bez bariér

Zpověď arch. Filipiové

 1. Jedu, tedy jsem

Zpověď horolezce, který udělal osudnou chybu

 1. UČITEL Z HRUŠOVAN

Na jedné základní škole vyučuje kantor s amputacá rukou v zápěstí

 1. Jsem normální člověk (akorát, če nechodím)

Technika pro život 1 - Rehabilitační a kompenzační pomúcky pro zdravotně postižené

 1. Překroč svůj problém

Technika pro život 4 - Rehabilitační a kompenzační pomúcky pro zdravotně postižené (protetika, ortotika, kalceotika)

 1. NESNADNÉ ROZHODNUTÍ

Péče o páteř v zátěžových situacích

 1. PODNIKATELÉ

Příběh tří vozíčkářú, kteří se stali úspěšnými podnikateli

 1. Doma nebo ve škole

Reportáž o vzdělávání zdravotně postižených a o vstřícnosti při zpřístupňování všech prostor

 1. Soběstačnost je (také) stav duše

Technika pro život 5 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené

 1. Tři příběhy

Příběh první: Vozíčkář štěstěny- spokojený život po úraze. Příběh druhý: "... člověk, jenom nechodím" - O vozíčkáři, který kdysi ochrnul na celé tělo. ale vypracoval se pro zcela samostatný život. Příběh třetí: Enfant terrible - vozíčkář státním úředníkem

Kontakt: Ostravská organizace vozíčkářů, kancelář OOV, tel. 596 786 353.