Sportovní rehabilitace - série jednodenních setkání

Termín konání

Minimálně šest setkání během celého roku. Průběžný projekt, probíhající každým rokem.

Základní idea – cíl

Možnost těžce tělesně postižených –  vozíčkářů či jinak handicapovaných (dále jen vozíčkářů), dovědět se a prakticky si vyzkoušet sporty, vhodné dle druhu postižení. Projekt ukazuje možnost aktivního návratu do života handicapovaných a nabízí pozitivní pohled do budoucnosti.

Popis současného stavu problematiky

Projekt řeší neznalost vozíčkářů o možnostech sportování při každém druhu postižení a s tím související sportovní rehabilitace. Obsahuje ukázky sportovního vyžití i pro účastníky s minimální možností pohybu. Jeho význam je pro vozíčkáře neocenitelný v oblasti sportovní rehabilitace, zlepšování fyzické kondice a psychické odolnosti.

Projekt poslouží cca. 150 těžce tělesně postiženým – vozíčkářům.

Termín konání

Minimálně šest setkání během celého roku. Průběžní projekt, probíhající každým rokem.

Místo konání

Bezbariérové tělocvičny Střední a Vyšší zdravotní školy v Mariánských Horách, Střední školy pro zdravotně postižené v Porubě a Nové Huti na Fifejdách, kuželna TJ Sedlnice u Mošnova, bezbariérový sportovní areál Nové Huti na Varenské ulici v Ostravě.

Do všech těchto objektů je zajištěn bezbariérový přístup, upravené WC, sprchy a koupelny, mimo kuželny Sedlnice, kde jsou tato zařízení v blízkosti.

Organizace

Na organizaci, vedení a zajištění spolupracuje cca šest dobrovolníků. Během každého setkání bude zajištěn doprovod, který s těžce tělesně postiženými pracuje a má v této oblasti zkušenosti. Tito pracovníci zabezpečují veškerou péči pro vozíčkáře. Zabezpečují pomoc i při sportovní činnosti i v jakékoliv situaci, s kterou se vozíčkáři dosud neměli možnost setkat.

Každé setkání bude zaměřeno na jiné sportovní odvětví: basketbal, quadruragby, stolní tenis, lukostřelba, boccia, florbal, kuželky, závěsné kuželky a dle zájmu o jednotlivé sporty se tyto budou opakovat.

Na každém setkání budou zajištěni jeden až dva sportovní instruktoři z řad vozíčkářů, aktivních sportovců, reprezentantů.

Soupis vozíčkářů, aktivních sportovců, ochotných spolupracovat na tomto projektu:

Všichni výše jmenovaní jsou členy Ostravské organizace vozíčkářů.

Z akcí

Např. v roce 2001 se sportovní rehabilitace zúčastnilo 189 osob.

V roce 2002 se uskutečnila dvě setkání v kuželkárně v Sedlnicích u Mošnova, dvě hippoterapie v rámci rekreačního pobytu vozíčkářů v Rajnochovicích a čtyři setkání v tělocvičnách, zaměřená hlavně na sportovní odvětví boccia, qvadruragby, basketbal a florbal.

Velmi přínosná se jeví již několikaletá spolupráce Ostravské organizace vozíčkářů a Sportovního klubu Ostrava, který se věnuje převážně quadruragby, florbalu a atletice. Stejně tak i spolupráce se Sportovním klubem vozíčkářů Frýdek ­ Místek, jenž je zaměřen na basketbal. Setkání s těmito aktivními sportovci, z nichž mnozí jsou reprezentanti, pomůže v seznámení i s jinými sporty, jako jsou lyžování, parašutismus, vodní lyžování a jiné.

V rámci této spolupráce byl umožněn start začátečníků - amatérů na mezinárodních turnajích.